Wat is EMS Golf?

EMS Golf staat voor Environmental Management System Golf en is een managementsysteem dat golfbanen in staat stelt om de verschillende beheersaspecten van de golfbaan, via een online webapplicatie, effectief te benutten. Het systeem biedt mogelijkheden op het gebied van planning en registratie, dit om de dagelijkse bedrijfsvoering van de golfbaan te optimaliseren. Gebruikers zullen middels een computer online in moeten loggen in het systeem, dit vergt dus de aanwezigheid van computers inclusief een internetaansluiting.

Voor wie is EMS Golf bedoeld?

Het EMS Golf is bedoeld voor personen die op zakelijk, technisch of bestuurlijk niveau zich bezig houden met het onderhouden en exploiteren van golfterreinen. Hieronder vallen bijvoorbeeld greenkeepers, golfbaanmanagers, baancommissies en aannemers.

Welke voordelen levert het gebruik van EMS Golf me op?

Het gebruik van het EMS Golf kan u verschillende voordelen opleveren, welke gekoppeld zijn aan de mate van uw gebruik. Zo bespaart u veel tijd en kosten door meer inzicht, kortere werktijden en een duurzaam golfbaanbeheer. Bovendien verbetert u met EMS Golf zowel de interne als de externe communicatie naar de leden en golfers. Kennis binnen een golfbaan blijft altijd beschikbaar en leesbaar. Wanneer u streeft naar het behalen van het GEO-certificaat biedt het EMS Golf u hierin een onmisbare ondersteuning. 
Tot slot bepaalt u als gebruiker zelf van welke modules en functies u gebruik wilt maken. De prijs wordt hierop afgestemd, zo betaalt u dus nooit teveel.

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van EMS Golf.

Hoe kan ik EMS Golf aanschaffen?

Wanneer u geïnteresseerd bent in het EMS Golf kunt u vrijblijvend contact opnemen met de onze vertegenwoordiger "NLadviseurs". Zij kunnen u extra uitleg geven en een afspraak met u maken om het gebruik en uw gebruiksdoelstellingen concreet te bespreken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of op- en aanmerkingen heb?

Met wie u het beste contact op kunt nemen als u vragen heeft is afhankelijk van de aard van uw vraag. Voor vragen over het gebruik kunt u het beste contact opnemen met NLadviseurs. Voor technische vragen of mogelijke fouten in de applicatie  kunt u het beste contact opnemen met Enviro Consult. Feedback kunt u via deze link altijd inzenden. Bovendien kunt u hiervoor altijd mailen of bellen met NLadviseurs of Enviro Consult. 

Welke ondersteuning biedt EMS Golf in het behalen van het GEO-certificaat?

EMS Golf assisteert u bij zowel het registratieproces als ook het verificatieproces. Eens in de drie jaar wordt een golfbaan geauditeerd waarvoor u alle nodige informatie dient aan te leveren. Wanneer u deze informatie bijhoudt in EMS Golf raakt u niets kwijt, staat het op de juiste plaats en kan een auditor via een aparte login kijken in hoeverre u het gemaakte beleid nastreeft.

Hoeveel uur neemt het gebruik van EMS Golf in beslag?

Na invoer van alle basisinformatie neemt EMS Golf slechts 30 min per dag in beslag.
Alles wordt op een plaats ingevoerd en doorgerekend naar de uiteindelijke gedeelten waarop het betrekking heeft.

Is mijn opgeslagen data veilig?

Uw data wordt op externe servers opgeslagen en wordt zorgvuldig voorzien van de nodige back-ups.

Is mijn opgeslagen data altijd beschikbaar voor mij?

Uw ingevoerde data is te allen tijde uw eigendom. 

Wie kunnen er gegevens registreren of aanpassen in EMS Golf?

Alleen ingevoerde gebruikers van de golfbaan kunnen werken in het EMS Golf. In uitzonderlijke gevallen kan Enviro Consult op uitdrukkelijk verzoek van de klant meekijken om deze, in geval van helpdesk, op weg te helpen.

Word ik geholpen bij het implementeren en het gebruik van EMS Golf? 

Wanneer u besluit om te gaan werken met EMS Golf zal onze vertegenwoordiger "NLadviseurs" u ondersteuning bieden. Zij zullen samen met u de eerste gegevens invoeren en u uitleg geven over de webapplicatie. Bovendien kunt u hen altijd bellen wanneer u vragen heeft of wanneer iets niet lukt. 

Wat is de functie van NLadviseurs in relatie tot EMS Golf?

NLadviseurs is de vertegenwoordiger van EMS Golf in Nederland en België. Naast de verkoop van EMS Golf bieden zij ondersteuning in het gebruik van de webapplicatie. NLadviseurs helpt bij het implementeren van de eerste gegevens en het gebruik van de web-applicatie. NLadviseurs ondersteunt gebruikers ook na de eerste implementatie in het gebruik, zij beantwoorden dan ook graag uw vragen. 
NLadviseurs heeft veel verstand van de markt en EMS Golf. Daardoor kunnen zij een volledig en doelgericht advies geven over welke modules, functies en resultaten van belang zijn bij de individuele gebruiker.

ontwerp en realisatie door Enviro Consult - Web Solutions